JaarvergaderingGeachte leden,

Het bestuur van SV Simpelveld nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 23 juni 2022 in de kantine van ons complex.

De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.Agenda:

1. Opening en uitleg bijzondere jaarvergadering door voorzitter Patrick Wiggerman
2. Vaststellen notulen jaarvergadering seizoen 2018 – 2019
3. Statutenwijziging (evt na sluiting en heropening vergadering)
4. Verslag secretaris seizoen 2019-2020 en 2020-2021
5. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022
8. Vaststellen contributie
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10. Bestuursverkiezing. Alle zittende bestuursleden zijn aftredend (ivm termijn van 3 jaar) en herkiesbaar. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie dienen dit uiterlijk 3 dagen voor de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris.
11. Bekendmaking datum ALV jaarvergadering seizoen 2021-2022
12. Mededelingen en rondvraag
13. Sluiting
 


Geplaatst op: 16-05-2022