Commissies
Het bestuur van SV Simpelveld weet zich gelukkig gesteund door vele commissies die elk een specifieke taak binnen onze vereniging uitvoeren. Elke commissie valt uiteindelijk onder de
verantwoordelijkheid van één of meer bestuursleden.

Via het menu links kun je informatie vinden over de diverse commissies die actief zijn.