Skip to main content

Aanmeldformulier

Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld met behulp van het aanmeldformulier.
Het aanmeldformulier kun je hieronder vinden.

Nieuwe leden die zich aanmelden en geboren zijn voor 1 januari 2015 dienen bij hun aanmelding ook een recente pasfoto in te leveren.

Personalia
Indien geboren vóór 1.1.2015 s.v.p. PASFOTO meeleveren !!!!!
1) Hierbij machtigt ondergetekende om de maandelijkse contributie via automatische incasso te incasseren. Let op: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.
2) Ondergetekende verklaart zich akkoord met de gedragscode van SV. Simpelveld. De gedragscode is terug te vinden op de website van S.V. Simpelveld
Wat gaat u als ouder doen voor de voetbalvereniging: