Skip to main content

Contributie S.V. Simpelveld

Per 1 juli 2016 zal de contributie als volgt bedragen:

14/ per maand

Spelende leden

9,50/ per maand

Jeugd

0,00/ per maand

Ereleden

168,00/ per jaar

Spelende leden

47,50/ per jaar

Niet spelende leden

114,00/ per jaar

Jeugd

0,00/ per jaar

Ereleden

De contributie wordt via automatische incasso geïncasseerd.

Voor ledenadministratie en contributie-inning kunt u contact opnemen met:

F. Raymakers
Moogstraat 7
6369 HC Simpelveld
Tel. 045-5440195
funsraijmakers@gmail.com

Ter verduidelijking van alles wat met contributie te maken heeft hieronder letterlijk de tekst zoals deze in de statuten staat.

Contributie. Artikel 8.
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
2. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdragen betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.