Skip to main content

Missie, Visie & Strategie

MISSIE

SV Simpelveld is een voetbalvereniging VANVOOR en DOOR Simpelveld.

Het doel van de SV Simpelveld is, zoals het woord voetbalvereniging al aangeeft, tweeledig. Het eerste doel is het bedrijven en organiseren van de voetbalsport. Het tweede, niet minder belangrijke doel betreft het verenigen van mensen, onder andere dóór het voetbal.

VISIE

Mensen voelen zich verenigd door voetbal. De vereniging moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Het sportcomplex is een ontmoetingsplek voor jong en oud, zowel leden als niet-leden. Dit bereiken wij door saamhorigheid en plezier.

Binnen de SV Simpelveld staat plezier voorop. Prestatie is géén doel op zich, maar is een resultaat van het plezier en de sociale verbinding binnen de vereniging. Prestatie kan daarbij op elk niveau en binnen elke doelgroep, elk lid is even belangrijk.
Doorstroming van jeugd en behoud op lange termijn vormen 2 belangrijke aspecten.
De organisatiestructuur staat ervoor, om op een heldere en herkenbare wijze haar taken uit te voeren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor iedereen duidelijk vastgelegd. De organisatie straalt trotsvertrouwen en waardering uit, zowel intern als extern. We hebben een voorbeeldfunctie naar elkaar en onze gasten. Onze gasten worden met open armen ontvangen en voelen zich welkom.
De organisatie voelt zich verantwoordelijk voor de vereniging als ook de gemeenschap, van kleuterschool tot bejaardenhuis.
We geloven in samenwerking met andere verenigingen en stakeholders, waarbij gelijkwaardigheid en het realiseren van een win-win situatie voorop staan.

STRATEGIE

SV Simpelveld heeft een organisatiestructuur die past binnen de huidige samenleving. Vele handen maken licht werk en zeker in een periode waarin tijd schaars is, moeten we een domino-effect creëren binnen de vereniging. Dit kan wanneer iedereen zich herkent in de koers van de vereniging en ervaart dat er naar hem of haar geluisterd wordt.
De organisatiestructuur wordt gevormd door diverse commissies, die functioneren met een grote zelfstandige bevoegdheid en deelbegrotingen, onder eindverantwoordelijkheid van een Dagelijks Bestuur.