Skip to main content

PR Commissie

Om als vereniging goed te kunnen functioneren is het van belang dat er structuur aanwezig is en dat er door iedereen op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. De commissie PR/communicatie zorgt ervoor dat er duidelijk en eenduidig wordt gecommuniceerd, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Hierbij is het van belang dat de communicatie via vaste aanspreekpunten verloopt.

SV Simpelveld biedt de leden niet alleen de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven maar is daarnaast ook een ontmoetingsplek voor jong en oud. Om de binding met leden te verstevigen is het belangrijk dat er ook activiteiten georganiseerd worden. Hierbij hebben wij gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Iedereen die een activiteit wil organiseren moet dit kenbaar maken bij de commissie waarna gekeken wordt of de activiteit past in de planning.

PR Commissieleden

Sjaak Quaedflieg

Voorzitter

e. sjaak@samensterkadvies.nl
t. 06-52502761