Skip to main content

Activiteiten/PR Commissie

Om als vereniging goed te kunnen functioneren is het van belang dat er structuur aanwezig is en dat er door iedereen op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. De commissie PR/communicatie zorgt ervoor dat er duidelijk en eenduidig wordt gecommuniceerd, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Hierbij is het van belang dat de communicatie via vaste aanspreekpunten verloopt.

SV Simpelveld biedt de leden niet alleen de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven maar is daarnaast ook een ontmoetingsplek voor jong en oud. Om de binding met leden te verstevigen is het belangrijk dat er ook activiteiten georganiseerd worden. Hierbij hebben wij gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Iedereen die een activiteit wil organiseren moet dit kenbaar maken bij de commissie waarna gekeken wordt of de activiteit past in de planning.

Activiteiten/PR Commissieleden

Sjaak Quaedflieg

Voorzitter

e. sjaak@samensterkadvies.nl
t. 06-52502761

Brigitte Bergmans

Brigitte Bergmans

Commissielid

t. 06-31597489

Denis Boumans

Denis Boumans

Commissielid

t. 06-15904401

Max Vliegen

Max Vliegen

Commissielid

t. 06-15444504

Ton Leenders

Ton Leenders

Commissielid

t. 06-20362408

Boy Leclaire

Boy Leclaire

Commissielid

t. 06-52243067

Bianca Bauer

Bianca Bauer

Commissielid

t. 06-31066900

Ingrid Koll

Ingrid Koll

Commissielid

t. 06-21105190

Rim Schlupp

Rim Schlupp

Commissielid

t. 06-14414366